Měření radonu - Ing. Pavel Jarolím

 

Nabízíme Vám komplexní služby v oboru měření radonu, které poskytujeme zejména na území Jihočeského kraje (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor), ale i v rámci celé České republiky.

Naší hlavní činností je radonový průzkum - měření radonu na pozemcích a ve všech typech objektů.

Nízké ceny, jsme neplátci DPH!

Návrh, výpočet a posouzení vhodné protiradonové izolace ZDARMA!

Měření radonu

K čemu se využívá měření radonu?

 

Protože je radon radioaktivní, samovolně rozpadající se plyn, který se může při nepříznivých okolnostech koncentrovat (nacházet ve vysokých objemových aktivitách) v interiérech budov, je třeba odborného měření radonu v rámci ochrany Vašeho zdraví. Při vdechování radonu, v závislosti na jeho rostoucí objemové aktivitě, totiž dochází ke zvyšování pravděpodobnosti vzniku rakoviny plic.

Problematika měření radonu je legislativně upravena zákonem č.263/2016 Sb. (tzv. atomový zákon) a vyhláškou č.422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak předejít škodlivým účinkům radonu?

 

Nejjednodušší cestou, jak se vyvarovat škodlivého vlivu radonu na zdraví (rakovina plic), je nechat si provést odborné měření radonu na pozemku, na kterém plánujete stavět, případně v objektech a budovách, ve kterých trávíte většinu svého času. Radonový průzkum zjistí množství radonového plynu prostupujícího půdou, které se určuje jako radonový index pozemku. Při týdenním měření radonu v objektu zjišťujeme hodnoty objemové aktivity radonu.

Měření radonu - FritRa3

    Výstup měření z přístroje FritRa3 (graf průběhu objemové aktivity radonu v čase)

Při zjištění středního či vysokého radonového indexu na Vašem pozemku je potřeba navrhnout izolace, případně další protiradonové opatření dle ČSN 730601. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty radonu uvnitř objektu, je nutné provést podrobnější měření a z něj vyplývající ozdravná opatření.